27 Tháng Hai 2021 ..:: GIỚI THIỆU » Tuyển dụng ::.. Đăng Nhập
 TUYỂN DỤNG Đóng

Thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Trưng Vương cần tuyển:

     + Kỹ sư bảo trì

     + Nhân viên cấp phát kho

     + Nhân viên văn phòng

     + Điều dưỡng

     + Kế toán

     + Thư ký

     + Hộ lý

     + Nhân viên bảo vệ

     + Nhân viên văn thư

     + Nhân viên Kiểm soát nhiễm khuẩn 

     +  Kế toán viên (trung cấp, cao đẳng, đại học)

Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ: Lầu 5, 266 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10, TP.HCM.

Thời gian nộp:

     +  Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ.

     +  Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

     +  Nhận hồ sơ từ ngày 25/01/2021. Xem chi tiết tại đây.


Thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Trưng Vương cần tuyển:

     +  Kỹ sư xây dựng

     +  Kế toán viên (trung cấp, cao đẳng, đại học)

Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ: Lầu 5, 266 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10, TP.HCM.

Thời gian nộp:

     +  Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ.

     +  Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

     +  Nhận hồ sơ từ ngày 16/11/2020. Xem chi tiết tại đây.


 Thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Trưng Vương cần tuyển:

     +  Điều dưỡng

Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ: Lầu 5, 266 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10, TP.HCM.

Thời gian nộp:

     +  Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ.

     +  Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

     +  Nhận hồ sơ từ ngày 06/11/2020Xem chi tiết tại đây.


Thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Trưng Vương cần tuyển:

     + Điều dưỡng

Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ: Lầu 5, 266 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10, TP.HCM.

Thời gian nộp:

     +  Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ.

     +  Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

     +  Nhận hồ sơ từ ngày 11/08/2020Xem chi tiết tại đây.


Thông báo tuyển dụng:

Bệnh viện Trưng Vương cần tuyển:

     +  Bác sĩ

     +  Điều dưỡng

     +  Kế toán viên

     +  Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh

     +  Kỹ thuật viên Dinh dưỡng

     +  Hộ lý, Bảo vệ

Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ: Lầu 5, 266 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10, TP.HCM.

Thời gian nộp:

     +  Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ.

     +  Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

     +  Nhận hồ sơ từ ngày 30/08/2019Xem chi tiết tại đây.


Thông báo tuyển dụng:

Bệnh viện Trưng Vương cần tuyển:

     +  Bác sĩ

     +  Điều dưỡng

     +  Kỹ thuật viên Dinh dưỡng

     +  Kế toán viên trung cấp

     +  Thư ký y khoa

     +  Hộ lý

Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ: Lầu 5, 266 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10, TP.HCM.

Thời gian nộp:

     +  Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ.

     +  Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

     +  Nhận hồ sơ từ ngày 18/04/2019 đến hết ngày 31/5/2019. Xem chi tiết tại đây.


Thông báo tuyển dụng:

Bệnh viện Trưng Vương cần tuyển:

     +  Bác sĩ: Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Tổng hợp, Thận - Thận nhân tạo, Hô hấp, Nội tiết - TH

     +  Điều dưỡng

     +  Kỹ thuật viên Xét nghiệm

     +  Kế toán viên trung cấp

     +  Công tác xã hội

     +  Thư ký y khoa

     +  Hộ lý

Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ: Lầu 5, 266 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10, TP.HCM.

Thời gian nộp:

     +  Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ.

     +  Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

     +  Nhận hồ sơ từ ngày 25/02/2019 đến hết ngày 08/3/2019Xem chi tiết tại đây.


Thông báo tuyển dụng:

Bệnh viện Trưng Vương cần tuyển:

     +  Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ: Trình độ Cử nhân Luật, Cử nhân quản trị nguồn nhân lực

     +  Bác sĩ Chuyên Khoa Nội, Tim Mạch, Cấp Cứu, Giải Phẫu Bệnh, Hô Hấp

     +  Cử nhân xét nghiệm

     +  Điều dưỡng

     +  Hộ lý

Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ: Lầu 5, 266 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10, TP.HCM.

Thời gian nộp:

     +  Buổi sáng từ 8g đến 11g.

     +  Buổi chiều từ 14g đến 16g.

     +  Nhận hồ sơ từ ngày 26/7/2018. Xem chi tiết tại đây


Thông báo tuyển dụng:

Bệnh viện Trưng Vương cần tuyển:

     +  Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ: Trình độ Cử nhân Luật, Cử nhân quản trị nguồn nhân lực

     +  Nhân viên bảo vệ: Trình độ 12/12 có kinh nghiệm công tác

Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ: Lầu 5, 266 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10, TP.HCM.

Thời gian nộp:

     +  Buổi sáng từ 8g đến 11g.

     +  Buổi chiều từ 14g đến 16g.

     +  Nhận hồ sơ từ ngày 6/7/2018


Thông báo tuyển dụng:

Bệnh viện Trưng Vương cần tuyển:

     +  Bác sĩ đa khoa

     +  Dược sĩ đại học, dược sĩ cao đẳng

Nhận hồ sơ từ 19/04/2018 đến 10/05/2018. Xem chi tiết Tại đây


Thông báo tuyển dụng:

Bệnh viện Trưng Vương cần tuyển:

     +  Bác sĩ chuyên khoa Nội, Tim mạch, Giải phẫu bệnh, Gây mê hồi sức

     +  Điều dưỡng

     +  Kỹ sư xây dựng.

Nhận hồ sơ từ 13/03/2018 đến 30/03/2018. Xem chi tiết  Tại đây


Thông báo tuyển dụng:

Bệnh viện Trưng Vương cần tuyển:

     +  Bác sĩ đa khoa

     +  Dược sĩ đại học

     +  Cử nhân Xét nghiệm

     +  Điều dưỡng

     +  Hộ lý, thợ hồ.

Nhận hồ sơ từ 04/08/2017 đến 25/08/2017. Xem chi tiết Tại đây


Thông báo tuyển dụng:

Bệnh viện Trưng Vương cần tuyển:

     +  Bác sĩ chuyên khoa Ngoại thần kinh

     +  Hồi sức cấp cứu

     +  Phẫu thuật gây mê hồi sức

     +  Huyết học

     +  Nhiễm

     +  Ung bướu

     +  Cử nhân Y tế công cộng

     +  Cử nhân Công tác xã hội

Nhận hồ sơ từ ngày 25/5/2017 đến 15/6/2017. Xem chi tiết tại đây.


Kết quả xét tuyển viên chức 2016

Thông báo thời gian xét tuyển viên chức năm 2016

Danh sách đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2016

Danh sách ứng viên nộp hồ sơ xét tuyển viên chức năm 2016

Thông báo xét tuyển viên chức 2016:  Nhận hồ sơ từ  03/10/2016 đến 31/12/2016.

Thông báo tuyển dụng: Kế toán, Nhân viên bảo vệ, Nhân viên lái xe hạng D, Hộ lý, Lao động phổ thông có kinh nghiệm về thợ hồ. Nhận hồ sơ từ  22/11/2016 đến 07/12/2016.

Thông báo tuyển dụng: Bác sĩ chuyên khoa Sản, Da liễu, Phẫu thuật Gây mê hồi sức, Cử nhân công nghệ thông tin (phần mềm), Kỹ thuật viên công nghệ thông tin (phần cứng), Điều dưỡng, Hộ lý. Nhận hồ sơ từ ngày 03/10/2016 đến ngày 24/10/2016.

Thông báo tuyển dụng: Bác sĩ đa khoa, Cử nhân công nghệ thông tin (phần mềm), Kỹ thuật viên công nghệ thông tin, Bảo vệ, Lái xe, Thư ký y khoa. Nhận hồ sơ từ ngày 29/7/2016 đến ngày 12/8/2016.

Thông báo tuyển dụng: Dược sĩ cao đẳng; Điều dưỡng; Thư ký y khoa; Trung cấp xây dựng (nhân viên nữ). Nhận hồ sơ từ ngày 10/5/2016 đến ngày 18/5/2016.


Thông báo tuyển dụng bác sĩ chuyên khoa: Nhiễm, Ngoại Thần kinh, Ngoại Thận-tiết niệu, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm, Đa khoa; Cử nhân xét nghiệm; Điều dưỡng; Kỹ sư Điện - điện tử; Cao đẳng Điện - điện tử. Nhận hồ sơ từ ngày 18/02/2016 đến ngày 01/3/2016.     

Thông báo tuyển dụng.

Thành phần hồ sơ

Facebook

TÌM KIẾM TRÊN GOOGLE

Sơ đồ đường đi

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH


THÔNG TIN CẦN BIẾT


 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

 

NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 62

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

15.803.365