266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

    "Kỷ niệm chống dịch: Những tháng ngày không quên" của những bạn Tình nguyện viên của Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Bệnh viện Điều Trị Covid - 19 Trưng Vương

    26/10/2021, 8:00

    Trọng Hậu - Phòng Công tác xã hội

    Chia sẻ