266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

    Bệnh viện Trưng Vương mời chào giá kiểm định/hiệu chuẩn máy ly tâm, tủ trữ năm 2023

    10/11/2023, 7:00

    Nguồn: Bệnh viện Trưng Vương

    Chia sẻ