266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

    Bệnh viện Trưng vương mời chào giá sửa chữa máy C-Arm năm 2023

    14/09/2023, 7:00

    Nguồn: Bệnh viện Trưng Vương

    Chia sẻ