266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

    Bệnh viện Trưng vương mời chào giá sửa chữa Monitor theo dõi điện tim và Monitor theo dõi bệnh nhân 05 thông số năm 2023

    11/09/2023, 7:00

    Nguồn: Bệnh viện Trưng Vương

    Chia sẻ