266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

    Bệnh viện Trưng Vương thông báo: Điều chỉnh công khám yêu cầu (Áp dụng từ ngày 01/10/2022)

    30/09/2022, 7:00

    Nguồn: Bệnh viện Trưng Vương

    Chia sẻ