266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

    Bệnh viện Trưng Vương thông báo: Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 tại Bệnh viện Trưng Vương

    17/11/2022, 7:00

    Chia sẻ