266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

    Tiếp tục triển khai thực hiện Khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19

    05/11/2020, 7:00

    Bệnh viện Trưng Vương tiếp tục triển khai thực hiện “Khuyến cáo triển khai các hoạt động phòng chống dịch để bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm COVID-19 trong giai đoạn dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại (Phiên bản 3.1)”.


    Nguồn: Bệnh Viện Trưng Vương

    Chia sẻ