266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

    Bệnh viện Trưng Vương tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 (Nhắc lại mũi 2) kể cả Ngày Thứ 7 và Ngày Chủ Nhật

    12/09/2022, 7:00

    Nguồn: Bệnh viện Trưng Vương

    Chia sẻ