266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

    Bệnh viện Trưng Vương tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 (Nhắc lại mũi 2) kể cả Ngày Thứ 7 và Ngày Chủ Nhật

    23/11/2022, 7:00

     

    Nguồn: Bệnh viện Trưng Vương

    Chia sẻ