266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

  Chương trình sinh hoạt khoa học kỹ thuật và huấn luyện chuyên môn quý III “Dược lâm sàng “Tác động cộng hưởng giữa điều trị lâm sàng và dược lâm sàng trong điều trị Tăng huyết áp””:

  28/09/2022, 7:00

  Vào lúc 10 giờ sáng ngày 28 tháng 9 năm 2022 tại Hội trường Bệnh viện Trưng Vương đã diễn ra buổi sinh hoạt Khoa học kỹ thuật quý III với chủ đề: “Dược lâm sàng “Tác động cộng hưởng giữa điều trị lâm sàng và dược lâm sàng trong điều trị Tăng huyết áp”” với các phiên trình bày:

  + Chủ đề “Những hướng dẫn điều trị mới năm 2022 nhằm tối ưu điều trị Tăng huyết áp” do BS CKII Nguyễn Thiên Hào – Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Trưng Vương trình bày.

  + Chủ đề “Phối hợp Dược lâm sàng trong điều trị Tăng huyết áp và tác động cộng hưởng” do PGS TS Nguyễn Hương Thảo – Khoa Dược, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (Cộng tác – Dược sĩ lâm sàng, Bệnh viện Trưng Vương) trình bày.

  + Chủ đề “Dự án nâng cao kỹ năng tư vấn Bệnh nhân ngoại trú bệnh lý Tăng huyết áp” do DS Dương Ngô Hoàng Thảo – Khoa Dược, Bệnh viện Trưng Vương trình bày. Sau đó là phần thảo luận của buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật và huấn luyện chuyên môn.

  Đến tham dự buổi Sinh hoạt khoa học kỹ thuật có sự tham gia của:

  + BS CKII Huỳnh Ngọc Hớn – Phó Giám đốc, Quyền điều hành Bệnh viện Trưng Vương

  + BS CKII Nguyễn Trí Dũng – Phó Giám đốc, Bệnh viện Trưng Vương

  + PGS TS Nguyễn Hương Thảo – Khoa Dược, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

  + Ban lãnh đạo các khoa/ phòng Bệnh viện Trưng Vương

  Cùng hơn 200 bác sĩ, bác sĩ thực hành tại Bệnh viện Trưng Vương

  Trong phần mở đầu của Chủ đề “Những hướng dẫn điều trị mới năm 2022 nhằm tối ưu điều trị Tăng huyết áp” do BS CKII Nguyễn Thiên Hào – Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Trưng Vương đã giới thiệu về tình hình Tăng huyết áp Việt Nam và thế giới. 

  Sau đây là tóm tắt nội dung phần trình bày chủ đề “Những hướng dẫn điều trị mới năm 2022 nhằm tối ưu điều trị Tăng huyết áp” của BS CKII Nguyễn Thiên Hào – Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Trưng Vương.

  “ – Tình hình Tăng Huyết Áp Việt Nam và thế giới

  Định nghĩa và phân độ Tăng Huyết Áp theo mức Huyết Áp đo tại phòng khám (mmHg). Phân độ Tăng Huyết Áp phòng khám theo khuyến cáo ISH 2020.

  • Chẩn đoán Tăng Huyết Áp theo các khuyến cáo 2017-2020

  *Whelton PK,et al IACC 2017, **ESH/ESC guideline EH Journal (2018) 00,1-98; *** VSH/VNHA 2018; 

  **** NICE guideline published: 28 August 2019; @ISH 2020

  • Định nghĩa Tăng huyết áp theo mức độ huyết áp đo tại phòng khám, liên tục và tại nhà (mmHg) 2022

  VSH dùng khái niệm Tối ưu và Thiết Yếu của ISH 2020 trong chẩn đoán và điều trị theo các nguồn lực cao/thấp của cá nhân và khu vực một cách linh hoạt cho chiến lược chẩn đoán và điều trị

  • Phân tầng nguy cơ tương đối dựa vào yếu tố nguy cơ, tổn thương cơ quan đích do tăng huyết áp (HMOD) và các bệnh lý đồng mắc ISH 2020, VSH 2022
  • WHO guidelines on Treatment of HTN in Adults
  • Khuyến cáo của ESC 2018, VSH 2018-2022 các nhóm thuốc hạ huyết áp chính
  • Khuyến cáo của ESC 2018
  • Khuyến cáo của ISH 
  • Khuyến cáo của CHEP 2020
  • Ngưỡng huyết áp ban đầu và đích huyết áp phòng khám ở người lớn tăng huyết áp
  • Sơ đồ điều trị tăng huyết áp thiết yếu ban đầu VSH 2022
  • Khuyến cáo ISH 2020
  • Tìm kiếm các thuốc chẹn beta tối ưu trên bệnh tim mạch

  + ISA (-)

  + Chọn lọc β1 cao 

  + Thời gian bán hủy dài

  + Đào thải cân bằng

  Chương trình sinh hoạt khoa học kỹ thuật và huấn luyện chuyên môn quý III tiếp tục với phần trình bày của PGS TS Nguyễn Hương Thảo – Khoa Dược, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Phối hợp Dược lâm sàng trong điều trị Tăng huyết áp và tác động cộng hưởng”.

  Chương trình sinh hoạt khoa học kỹ thuật và huấn luyện chuyên môn quý III tiếp tục với với phiên trình bày chủ đề “Dự án nâng cao kỹ năng tư vấn Bệnh nhân ngoại trú bệnh lý Tăng huyết áp” do DS Dương Ngô Hoàng Thảo – Khoa Dược, Bệnh viện Trưng Vương trình bày.

  Buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật và huấn luyện chuyên môn quý III với chủ đề “Dược lâm sàng “Tác động cộng hưởng giữa điều trị lâm sàng và dược lâm sàng trong điều trị Tăng huyết áp”” tiếp tục diễn ra với phần thảo luận của Chủ tọa đàm gồm: BS CKII Huỳnh Ngọc Hớn – Phó Giám đốc, Quyền điều hành Bệnh viện Trưng Vương, BS CKII Nguyễn Thiên Hào – Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Trưng Vương, PGS TS Nguyễn Hương Thảo – Khoa Dược, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, DS Dương Ngô Hoàng Thảo – Khoa Dược, Bệnh viện Trưng Vương.

  Thực hiện: Trọng Hậu – Phòng Công tác xã hội

  Chia sẻ