266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

  1/ SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CÁC THÍ SINH.... 2/ DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN VÒNG 2 - KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2022 - NGÀY 01/12/2022, THỨ 5, TẠI HỘI TRƯỜNG BỆNH VIỆN, LÚC 7g30

  29/11/2022, 7:00

  1/ SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CÁC THÍ SINH


  2/ DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN VÒNG 2 - KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2022 - NGÀY 01/12/2022, THỨ 5, TẠI HỘI TRƯỜNG BỆNH VIỆN, LÚC 7 GIỜ 30 PHÚT

  File nội dung chi tiết Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 (Phỏng vấn) - Kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Trưng Vương

  https://tvh-api.medpro.com.vn/uploads/danh_20sach_20thi_20sinh_19f9a34574.pdf

  File nội dung chi tiết Sơ đồ vị trí

  https://tvh-api.medpro.com.vn/uploads/so_20do_20vi_20tri_39556bdf5d.pdf

  Nguồn: Bệnh viện Trưng Vương

  Chia sẻ