266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

  LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM LẠI

  06/12/2022, 7:00

  Chiều ngày 5/12/2022 Bệnh viện Trưng Vương đã tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các vị trí Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Điều dưỡng trưởng khoa, Phó phòng Điều dưỡng, Phó phòng Tài chính kế toán, Phó phòng Công nghệ thông tin, Phòng Vật tư thiết bị y tế.

  Đến dự buổi Lễ có:

  • BS CKII Huỳnh Ngọc Hớn – Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Trưng Vương.
  • TS BS Lê Nguyễn Quyền - Phó Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương.
  • BS CKII Nguyễn Trí Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương.
  • Đại diện Lãnh đạo các khoa phòng Bệnh viện Trưng Vương.

  Chuyên viên Cao Thị Hoa – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Trưng Vương đọc các Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các vị trí lãnh đạo Khoa/Phòng.

  BS CKII Huỳnh Ngọc Hớn – Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Trưng Vương trao Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho các lãnh đạo Khoa/Phòng.

  BS CKII Huỳnh Ngọc Hớn – Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Trưng Vương trao Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho các lãnh đạo Khoa/Phòng.

  Xin chúc mừng Lãnh đạo các Khoa/Phòng đã được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ này.

  Thực hiện Lê Thu

  Chia sẻ