266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

  Lịch Bác sĩ tham gia Khám bệnh tại Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Trưng Vương từ ngày 02/05/2022 đến ngày 08/05/2022

  29/04/2022, 7:00

  LỊCH BÁC SĨ THAM GIA KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG

  Từ ngày 02 tháng 05 đến ngày 08 tháng 05 năm 2022

  TÊN PHÒNG KHÁM

   

  Thứ hai

  Thứ ba

  Thứ tư

  Thứ 5

  Thứ 6

  Ngày 02/5

  Ngày 03/5

  Ngày 04/5

  Ngày 05/5

  Ngày 06/5

  Bỏng - Thẩm mỹ 
  (Phòng 16)-
  (Phòng 04)

   

   

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS Phạm Minh Quí

   

  BS Ngô Phạm Gia Huy

  Ths.Bs Đinh Phương Đông

  BS khám chính (chiều)

   

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS Phạm Minh Quí

   

  BS Ngô Phạm Gia Huy

  Ths.Bs Đinh Phương Đông

  CTCH (Phòng 4)

   

   

   

   

   

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS CKII Nguyễn Văn Phước 

   

  BS CKI Nguyễn Quốc Hùng

  BS CKI NguyễnTấn Khai

  BS khám chính (chiều)

   

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS CKI Đinh Đắc Phú

  BS CKI Nguyễn Quốc Hùng

  BS CKI NguyễnTấn Khai

  CTCH (Phòng 16)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS CKII Nguyễn Văn Phước

   

  BS CKI Nguyễn Quốc Hùng

  BS CKI Nguyễn Tấn Khai

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS CKI Đinh Đắc Phú

  BS CKI Nguyễn Quốc Hùng

  BS CKI Nguyễn Tấn Khai

  Mắt (Phòng 8)

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS Dương Trân Cát Tường

  BS Cao Ngọc Diệm

  BS CKII Phan Thị Hoàng Trang

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS Lê Hồng Hà

  BS CKII Dương Trân Cát Tường

  BS CKII Trần Thị Bích Sơn

  Ngoại LN-MM -TK (Phòng 17) -

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS KIM THÀNH TÀI

  Ths.Bs LƯƠNG THÁI THIỆN TÂM

  BSCKI. NGÔ TẤN MINH MẪN

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS KIM THÀNH TÀI

  Ths.Bs LƯƠNG THÁI THIỆN TÂM

  BSCKI. NGÔ TẤN MINH MẪN

  Ngoại LN-MM- TK (Phòng PKYC SỐ 5) -

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS CKII. Nguyễn Hiền Nhân

  BS Nguyễn Tài Tuấn

  BS. Nguyễn Tú Khải

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS CKII. Nguyễn Hiền Nhân

  BS Nguyễn Tài Tuấn

  BS. Nguyễn Tú Khải

  Ngoại Thận-Tiết niệu (Phòng 17B) -
   (Phòng 05N)

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS Nguyễn Hữu Duy

  BS Hoàng Như Lộc

  BS Lưu Quang Việt

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS Nguyễn Hữu Duy

  BS Hoàng Như Lộc

  BS Lưu Quang Việt

  Ngoại tổng hợp
  (Phòng 18)

  BS khám chính (sáng)

   

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS Võ Duy Hải

  ThS.BS Nguyễn Lê Tuấn Anh

  BS Huỳnh Đỗ Uy Nhân

  BS khám chính (chiều)

   

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS Võ Duy Hải

  ThS.BS Nguyễn Lê Tuấn Anh

  BS Huỳnh Đỗ Uy Nhân

  Ngoại tổng hợp
  (Phòng 04)

   

   

   

   

   

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  ThS.BS Võ Đại Dũng

  BS.CKII Võ Đức Tâm

  BS.CKII Võ Ngọc Phương

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  ThS.BS Võ Đại Dũng

  BS.CKII Võ Đức Tâm

  BS.CKII Võ Ngọc Phương

  Tai mũi họng
  (Phòng 9)

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BSCKI. Thái Hoàng Hạnh Nhung

  BSCKI. Nguyễn Quốc Khánh

  ThSBs. Dương Minh Hoàng

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BSCKI. Thái Hoàng Hạnh Nhung

  BSCKI. Nguyễn Quốc Khánh

  ThSBs. Dương Minh Hoàng

  Nội Tiêu hóa
  (Phòng 24)

   

   

   

   

   

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS Huỳnh Thị Nhị Hoa

  BS Nguyễn Tâm Niệm

  BS Văn Nhật Minh

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS Huỳnh Thị Nhị Hoa

  BS Nguyễn Tâm Niệm

  BS Văn Nhật Minh

  PKYC Nội Tiêu hóa (Phòng 6)

   

   

   

   

   

   

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS Huỳnh Thị Nhị Hoa

  BS Nguyễn Tâm Niệm

  BSCKI Phạm Thị Hoàng Liên

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS Huỳnh Thị Nhị Hoa

  BS Nguyễn Tâm Niệm

  BSCKI Phạm Thị Hoàng Liên

  Thần kinh
  (Phòng 25)

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS.Đặng Minh Hùng

  BS.Đặng Minh Hùng

  BS.Đặng Minh Hùng

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS.CKI.Nguyễn Bảo Phú

  BS.CKI.Nguyễn Khuy Thiên

  BS..Nguyễn Đình Quang

  PKYC Khoa Thần Kinh  
  (Phòng 6)

   

   

   

   

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS.CKI.Nguyễn Khuy Thiên

  BS..Nguyễn Đình Quang

  BS.CKI.Nguyễn Bảo Phú

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS.CKI.Nguyễn Khuy Thiên

  BS..Nguyễn Đình Quang

  BS.CKI.Nguyễn Bảo Phú

  Khoa ĐTTYC 
  Khám Tim mạch 
  (Phòng 20)

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS CKI Nguyễn Thị Bạch Tuyết

  THS BS Bùi Thanh Hiền

  THS BS Võ Ngọc Huy

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  THS BS Bùi Thanh Hiền

  THS BS Võ Ngọc Huy

  BS CKI Nguyễn Thị Bạch Tuyết

  Khoa ĐTTYC - PKYC 
  Tim mạch - 
   (DV Phòng 2.3)

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  THS BS Bùi Thanh Hiền

  BS.Cao Thị Bích Ngân.

  BS Võ Đình Luyện

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS Võ Đình Luyện

  BS.Cao Thị Bích Ngân.

  THS BS Bùi Thanh Hiền

   

   

  DV Phòng 2.4

   

   

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS khám chính (chiều)

   

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  Tim mạch 
  (Phòng 20)

  BS khám chính (sáng)

   

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS ĐINH THỊ HOÀNG OANH

  BS ĐINH THỊ HOÀNG OANH

  BS ĐINH THỊ HOÀNG OANH

  BS khám chính (chiều)

   

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS ĐINH THỊ HOÀNG OANH

  BS ĐINH THỊ HOÀNG OANH

  BS ĐINH THỊ HOÀNG OANH

  PKYC 
  Tim mạch  
  (DV Phòng 2.6)

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS.CKII. Nguyễn Thiên Hào

  BSCKI. Trịnh Thị Thanh Ngân

  BS. Lê Hồng Phúc

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  Không có

  Không có

  Không có

  KHOA
  Thận-TNT
  (Phòng 24B)

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS CKI Phạm Thị Như Ngọc

  BS CKI Phạm Duy Tiến

  BS Nguyễn Thị Bích Phượng

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS CKI Phạm Thị Như Ngọc

  BS CKI Phạm Duy Tiến

  BS Nguyễn Thị Bích Phượng

  NỘI TIẾT 
  ( Phòng 23)

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS CKI Nguyễn Thanh Hải

  BS Nguyễn Thị Thu Vân

  BSCKI Nguyễn Ngọc Thuận

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS Cao Thị Minh

  BSCKI Nguyễn Thị Thu Vân

  BSCKI Nguyễn Thị Thu Vân

  BS bổ sung ( >65 bệnh )

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

     

  PKYC NỘI TIẾT 
  (Phòng 2.2)

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS CKI Nguyễn Thị Thu Vân

  BS CKI Phạm Hoàng Vũ

  BS Cao Thị Minh

  BS khám chính (chiều)

   

   

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS CKI Nguyễn Thị Thu Vân

  BS CKI Phạm Hoàng Vũ

  BS Cao Thị Minh

  Nội tổng quát 
  (Phòng 19) -  
  Khoa khám bệnh

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BSCK1 Võ Thị Vân

  BSCK1 Phạm Thị Lan Thanh

  BSCK1 Võ Thị Vân

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BSCK1 Phạm Thị Lan Thanh

  BSCK1 Võ Thị Vân

  BSCK1 Phạm Thị Lan Thanh

  Khoa HÔ HẤP 
  (Phòng 26)

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  PKYC Khoa HÔ HẤP 
  (Phòng 30)

  BS khám chính (sáng)

   

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  Nhiễm
  (Phòng 27)

  BS khám chính (sáng)

   

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  Bs.Lê Lam Hiền

  Bs Ck I. Đinh Thị Kiều Lam

  Bs. Dương Hoàng Khanh

  BS khám chính (chiều)

   

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  Bs.Lê Lam Hiền

  Bs Ck I. Đinh Thị Kiều Lam

  Bs. Dương Hoàng Khanh

  PKYC Chọn BS Nhiễm
  (Phòng 31)

   

   

   

   

   

   

   

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS.Lê Lam Hiền

  BS CKI. Đinh Thị Kiều Lam

  BS. Dương Hoàng Khanh

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  BS.Lê Lam Hiền

  BS CKI. Đinh Thị Kiều Lam

  BS. Dương Hoàng Khanh

  Sản
  (Phòng 13-14)

  BS khám chính (sáng)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  Bs Lư Kim Yến

  Bs Lư Kim Yến

  Bs Lư Kim Yến

  BS khám chính (chiều)

  NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ

  Bs Lư Kim Yến

  Bs Lư Kim Yến

  Bs Lư Kim Yến

  File lịch bác sĩ tham gia khám bệnh tại Khoa Khám bệnh từ ngày 02/05/2022 đến ngày 08/05/2022

  https://tvh-api.medpro.com.vn/uploads/l_e1_bb_8bch_20b_c3_a1c_20s_c4_a9_20tham_20gia_20kh_c3_a1m_20b_e1_bb_87nh_20tu_e1_ba_a7n_201_20th_c3_a1ng_205_375fc4ebdf.pdf

  Tạm thời, Bệnh viện không nhận khám bệnh ngoài giờ.

  Bệnh viện xin thông báo đến quý bệnh nhân và thân nhân người bệnh được biết, trong quá trình khám chữa bệnh kính mong quý bệnh nhân và thân nhân người bệnh phối hợp với nhân viên y tế bệnh viện trong việc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình, nhân viên y tế, bệnh viện và cộng đồng.

  Để thuận tiện và tránh tập trung đông người trong việc đăng ký khám quý bệnh nhân có thể đặt số qua tổng đài: 1900757555 hoặc đặt khám online qua ứng dụng “BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG” (CH Play/App Store)    

  Website: https://trungvuonghcm.medpro.com.vn/

  Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: (028)54484949 hoặc vui lòng nhắn tin đến Fanpage Bệnh viện Trưng Vương. 

  Trân trọng!

  Nguồn: Bệnh viện Trưng Vương

  Chia sẻ