266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

  Lịch Bác sĩ tham gia Khám bệnh tại Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Trưng Vương từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022

  22/05/2022, 7:00

  LỊCH BÁC SĨ THAM GIA KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH - BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG

  Từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 năm 2022

  TÊN PHÒNG KHÁM

   

  Thứ hai

  Thứ ba

  Thứ tư

  Thứ 5

  Thứ 6

  Ngày 23/05

  Ngày 24/05

  Ngày 25/05

  Ngày 26/05

  Ngày 27/05

  Bỏng - Thẩm mỹ 
  (Phòng 16)-
  (Phòng 04)

  BS khám chính (sáng)

  BS Ngô Phạm Gia HuyThs.Bs Đinh Phương ĐôngThs.Bs Nguyễn Xuân ThiệnBS Võ Kế ĐạtBs Nguyễn Hữu Hiếu

  BS khám chính (chiều)

  BS Ngô Phạm Gia HuyThs.Bs Đinh Phương ĐôngThs.Bs Nguyễn Xuân ThiệnBS Võ Kế ĐạtBs Nguyễn Hữu Hiếu

  CTCH (PHÒNG 4)

  BS khám chính (sáng)

  BS CKII Nguyễn Bảo Quốc

  BS CKI Nguyễn VănThắng

  BS CKII Nguyễn Văn Phước

  BS CKI Nguyễn Quốc Hùng

  BS CKI Nguyễn Tấn Khai

  BS khám chính (chiều)


  BS CKI Đinh Đắc Phú

  BS CKI Nguyễn VănThắng

  BS CKI Đinh Đắc Phú

  BS CKI Nguyễn Quốc Hùng

  BS CKI Nguyễn Tấn Khai

  CTCH (Phòng 16)

  BS khám chính (sáng)

  BS CKII Nguyễn Bảo Quốc

  BS CKI Nguyễn Văn Thắng

  BS CKII Nguyễn Văn Phước

  BS CKI Nguyễn Quốc Hùng

  BS CKI Nguyễn Tấn Khai

  BS khám chính (chiều)


  BS CKI Đinh Đắc Phú

  BS CKI Nguyễn Văn Thắng


  BS CKI Đinh Đắc Phú

  BS CKI Nguyễn Quốc Hùng

  BS CKI Nguyễn Tấn Khai

  Mắt (Phòng 8)

  BS khám chính (sáng)

  BS Lê Hồng Hà

  BS CKII Trần Thị Bích Sơn

  BS Dương Trân Cát Tường

  BS Cao Ngọc Diệm

  BS CKII Phan Thị Hoàng Trang

  BS khám chính (chiều)

  BS Cao Ngọc Diệm

  BS CKII Phan Thị Hoàng Trang

  BS Lê Hồng Hà

  BS CKII Dương Trân Cát Tường

  BS CKII Trần Thị Bích Sơn

  Ngoại LN-MM -TK (Phòng 17) -

  BS khám chính (sáng)

  Ths.Bs Lương Thái Thiện TâmBSCKI. Nguyễn Thành NhơnBS Kim Thành tàiBSCKI. Ngô Tấn Minh MẫnBS Nguyễn Trần Thanh Tâm

  BS khám chính (chiều)

  Ths.Bs Lương Thái Thiện TâmBSCKI. Nguyễn Thành NhơnBS Kim Thành tàiBSCKI. Ngô Tấn Minh MẫnBS Nguyễn Trần Thanh Tâm

  Ngoại LN-MM- TK (Phòng PKYC SỐ 5) -

  BS khám chính (sáng)

  BS. Nguyễn Tú KhảiBSCKII. Nguyễn Hiền NhânBS Nguyễn Tài TuấnBS Lê Khánh HoàngBSCKII. Phạm Ngọc Anh

  BS khám chính (chiều)

  BS. Nguyễn Tú KhảiBSCKII. Nguyễn Hiền NhânBS Nguyễn Tài TuấnBS Lê Khánh HoàngBSCKII. Phạm Ngọc Anh

  Ngoại Thận-Tiết niệu (Phòng 17B) -
   (Phòng 05N)

  BS khám chính (sáng)

  BS Hoàng Như LộcBS Nguyễn Hữu DuyBS Lưu Quang ViệtBS Nguyễn Hữu DuyBS Lưu Quang Việt

  BS khám chính (chiều)

  BS Hoàng Như LộcBS Nguyễn Hữu DuyBS Lưu Quang ViệtBS Nguyễn Hữu DuyBS Lưu Quang Việt

  Ngoại tổng hợp
   (Phòng 18)

  BS khám chính (sáng)

  ThS.BS Nguyễn Lê Tuấn AnhTh.BS Trần Vũ HiếuBS Huỳnh Đỗ Uy NhânBS. Trịnh Du DươngThS.BS Nguyễn Tuấn Ngọc 

  BS khám chính (chiều)

  ThS.BS Nguyễn Lê Tuấn AnhTh.BS Trần Vũ HiếuBS Huỳnh Đỗ Uy NhânBS. Trịnh Du DươngThS.BS Nguyễn Tuấn Ngọc 

  Ngoại tổng hợp
   (Phòng 04)

  BS khám chính (sáng)

  Th.BS Trần Vũ HiếuBS.CKII Đoàn Văn TrânThS.BS Võ Đại DũngBS.CKII Võ Đức TâmBS.CKII Võ Ngọc Phương

  BS khám chính (chiều)

  Th.BS Trần Vũ HiếuBS.CKII Đoàn Văn TrânThS.BS Võ Đại DũngBS.CKII Võ Đức TâmBS.CKII Võ Ngọc Phương

  Tai mũi họng
   (Phòng 9)

  BS khám chính (sáng)

  BSCKII. Nguyễn Quốc KhánhThSBS. Dương Minh HoàngBSCKII. Nguyễn Khánh NhoBSCKII. Nguyễn Văn HùngThS.Bs Ngô Long Khoa

  BS khám chính (chiều)

  BSCKII. Nguyễn Quốc KhánhThSBS. Dương Minh HoàngBSCKII. Nguyễn Khánh NhoBSCKII. Nguyễn Văn HùngThS.Bs Ngô Long Khoa

  Nội Tiêu hóa
  (Phòng 24)

  BS khám chính (sáng)

  BSCKI Nguyễn Tâm NiệmBSCKI Phạm Thị Hoàng LiênBS CKI Nguyễn Văn TrungBS Văn Nhật MinhBS Huỳnh Thị Nhị Hoa

  BS khám chính (chiều)

  BSCKI Nguyễn Tâm NiệmBSCKI Phạm Thị Hoàng LiênBS CKI Nguyễn Văn TrungBS Văn Nhật MinhBS Huỳnh Thị Nhị Hoa

  PKYC Nội Tiêu hóa (Phòng 6)

  BS khám chính (sáng)

  BS CKI Nguyễn Văn Trung

  BS Văn Nhật Minh

  BS Huỳnh Thị Nhị Hoa

  BS Nguyễn Tâm Niệm

  BS CKI Phạm Thị Hoàng Liên

  BS khám chính (chiều)

  BS CKI Nguyễn Văn Trung

  BS Văn Nhật Minh

  BS Huỳnh Thị Nhị Hoa

  BS Nguyễn Tâm Niệm

  BS CKI Phạm Thị Hoàng Liên

  Thần kinh
   (Phòng 25)

  BS khám chính (sáng)

  BS.CKI.Vương Quang MinhBS.CKI.Vương Quang MinhBS.CKI.Vương Quang MinhBS.CKI.Vương Quang MinhBS.CKI.Vương Quang Minh

  BS khám chính (chiều)

  BS.CKI.Nguyễn Khuy ThiênBS.CKI.Huỳnh Thị Kiều HạnhBS..Nguyễn Đình QuangBS.CKI.Nguyễn Bảo PhúBS.Ngô Bảo Tâm

  PKYC Khoa Thần Kinh  
   (Phòng 6)

  BS khám chính (sáng)

  BS.CKI.Nguyễn Bảo PhúBS..Nguyễn Đình QuangBS.Ngô Bảo TâmBS.CKI.Huỳnh Thị Kiều HạnhBS.CKI.Nguyễn Khuy Thiên

  BS khám chính (chiều)

  BS.CKI.Nguyễn Bảo PhúBS..Nguyễn Đình QuangBS.Ngô Bảo TâmBS.CKI.Huỳnh Thị Kiều HạnhBS.CKI.Nguyễn Khuy Thiên

  Khoa ĐTTYC 
  Khám Tim mạch 
  (Phòng 20)

  BS khám chính (sáng)

  THS BS Võ Ngọc HuyBS.Cao Thị Bích Ngân.BS Võ Đình LuyệnBS CKI Nguyễn Thị Bạch TuyếtTHS BS Bùi Thanh Hiền

  BS khám chính (chiều)

  BS CKI Nguyễn Thị Bạch TuyếtBS Võ Đình LuyệnBS.Cao Thị Bích Ngân.THS BS Bùi Thanh HiềnTHS BS Võ Ngọc Huy

  Khoa ĐTTYC - PKYC 
  Tim mạch - 
   (DV Phòng 2.3)

  BS khám chính (sáng)

  BS Võ Đình LuyệnTHS BS Võ Ngọc HuyBS CKI Nguyễn Thị Bạch TuyếtTHS BS Bùi Thanh HiềnBS.Cao Thị Bích Ngân.

  BS khám chính (chiều)

  THS BS Võ Ngọc HuyBS CKI Nguyễn Thị Bạch TuyếtTHS BS Bùi Thanh HiềnBS.Cao Thị Bích Ngân.BS Võ Đình Luyện

  DV Phòng 2.4

  BS khám chính (sáng)

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS khám chính (chiều)

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  Tim mạch 
  (Phòng 20)

  BS khám chính (sáng)

  BS Đinh Thị Hoàng Oanh

  BS Đinh Thị Hoàng Oanh

  BS Đinh Thị Hoàng Oanh

  BS Đinh Thị Hoàng Oanh

  BS Đinh Thị Hoàng Oanh

  BS khám chính (chiều)

  BS Đinh Thị Hoàng Oanh

  BS Đinh Thị Hoàng Oanh

  BS Đinh Thị Hoàng Oanh

  BS Đinh Thị Hoàng Oanh

  BS Đinh Thị Hoàng Oanh

  PKYC 
  Tim mạch  
   (DV Phòng 2.6)

  BS khám chính (sáng)

  BSCKII. Trần Thanh TuấnBSCKI. Trần Hữu Tuân BS.CKII. Nguyễn Thiên Hào BSCKI. Trịnh Thị Thanh Ngân BS. Lê Hồng Phúc

  BS khám chính (chiều)

  Không cóKhông cóKhông cóKhông cóKhông có

  Khoa
  Thận-TNT
   (Phòng 24B)

  BS Nguyễn Thị Bích PhươngBS Từ Nguyên VũBS CKI Phạm Duy TiếnBS CKI Phạm Thị Như NgọcBS CKI Võ Ngọc TìnhBS Nguyễn Thị Bích Phương
  BS Nguyễn Thị Bích PhươngBS Từ Nguyên VũBS CKI Phạm Duy TiếnBS CKI Phạm Thị Như NgọcBS CKI Võ Ngọc TìnhBS Nguyễn Thị Bích Phương

  Nội Tiết
  ( Phòng 23)

  BS khám chính (sáng)

  BS Vũ Nguyễn Hiền KhanhBS Cao Thị MinhBS CKI Nguyễn Thanh HảiBS Nguyễn Thị Thu VânBSCKI Nguyễn Ngọc Thuận

  BS khám chính (chiều)

  BS Nguyễn Ngọc ThuậnBS CKI Nguyễn Thanh HảiBS Cao Thị MinhBS Vũ Nguyễn Hiền KhanhBS CKI Nguyễn Thị Thu Vân

  PKYC Nội Tiết
  ( Phòng 2.2)

  BS khám chính (sáng)

  BS CKI Nguyễn Thanh HảiBS CKI Nguyễn Thị Thu VânBS CKI Nguyễn Thị Thu VânBS CKI Phạm Hoàng VũBS Cao Thị Minh

  BS khám chính (chiều)

  BS CKI Nguyễn Thanh HảiBS CKI Nguyễn Thị Thu VânBS CKI Nguyễn Thị Thu VânBS CKI Phạm Hoàng VũBS Cao Thị Minh

  Khám dự trù >65 bệnh

  BS Cao Thị MinhBS Nguyễn Ngọc ThuậnBS Nguyễn Ngọc ThuậnBS Cao Thị MinhBS CKI Phạm Hoàng Vũ

  Nội tổng quát 
  (Phòng 19) -  
  Khoa khám bệnh

  BS khám chính (sáng)

  BSCK1 Võ Thị VânBSCK1 Phạm Thị Lan ThanhBSCK1 Võ Thị VânBSCK1 Phạm Thị Lan ThanhBSCK1 Võ Thị Vân

  BS khám chính (chiều)

  BSCK1 Phạm Thị Lan ThanhBSCK1 Võ Thị VânBSCK1 Phạm Thị Lan ThanhBSCK1 Võ Thị VânBSCK1 Phạm Thị Lan Thanh

  Khoa Hô Hấp
  (Phòng 26)

  BS khám chính (sáng)

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy LinhBS CKI Nguyễn Thị Thùy LinhBS CKI Nguyễn Thị Thùy LinhBS CKI Nguyễn Thị Thùy LinhBS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS khám chính (chiều)

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy LinhBS CKI Nguyễn Thị Thùy LinhBS CKI Nguyễn Thị Thùy LinhBS CKI Nguyễn Thị Thùy LinhBS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  PKYC Khoa Hô Hấp
  (Phòng 30)

  BS khám chính (sáng)

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS khám chính (chiều)

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  BS CKI Nguyễn Thị Thùy Linh

  Nhiễm
   (Phòng 27)

  BS khám chính (sáng)

  BS.Trương Trung Nguyên

  Ths.BS   Bùi Thái Sơn

  BS.Lê Lam Hiền

  BS CKI. Đinh Thị Kiều Lam

  BS. Dương Hoàng Khanh

  BS khám chính (chiều)

  BS.Trương Trung Nguyên

  Ths.BS   Bùi Thái Sơn

  BS.Lê Lam Hiền

  BS CKI. Đinh Thị Kiều Lam

  BS. Dương Hoàng Khanh

  PKYC Chọn BS Nhiễm 
   (Phòng 31)

  BS khám chính (sáng)

  BS.Trương Trung Nguyên

  Ths.BS   Bùi Thái Sơn

  BS.Lê Lam Hiền

  BS CKI. Đinh Thị Kiều Lam

  BS. Dương Hoàng Khanh

  BS khám chính (chiều)

  BS. Trương Trung Nguyên

  Ths. BS   Bùi Thái Sơn

  BS. Lê Lam Hiền

  BS CKI. Đinh Thị Kiều Lam

  BS. Dương Hoàng Khanh

  Sản
   (Phòng 13-14)

  BS khám chính (sáng)

  Bs Nguyễn Thị HồngBs Nguyễn Thị HồngBs Nguyễn Thị HồngBs Nguyễn Thị HồngBs Nguyễn Thị Hồng

  BS khám chính (chiều)

  Bs Nguyễn Thị HồngBs Nguyễn Thị HồngBs Nguyễn Thị HồngBs Nguyễn Thị HồngBs Nguyễn Thị Hồng

  File lịch bác sĩ tham gia khám bệnh tại Khoa Khám bệnh từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022

  https://tvh-api.medpro.com.vn/uploads/l_e1_bb_8bch_20b_c3_a1c_20s_c4_a9_20tham_20gia_20kh_c3_a1m_20b_e1_bb_87nh_20tu_e1_ba_a7n_204_20th_c3_a1ng_205_1_3266f1c309.pdf

  Tạm thời, Bệnh viện không nhận khám bệnh ngoài giờ.

  Bệnh viện xin thông báo đến quý bệnh nhân và thân nhân người bệnh được biết, trong quá trình khám chữa bệnh kính mong quý bệnh nhân và thân nhân người bệnh phối hợp với nhân viên y tế bệnh viện trong việc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình, nhân viên y tế, bệnh viện và cộng đồng.

  Để thuận tiện và tránh tập trung đông người trong việc đăng ký khám quý bệnh nhân có thể đặt số qua tổng đài: 1900757555 hoặc đặt khám online qua ứng dụng “BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG” (CH Play/App Store)    

  Website: https://trungvuonghcm.medpro.com.vn/

  Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: (028)54484949 hoặc vui lòng nhắn tin đến Fanpage Bệnh viện Trưng Vương. 

  Trân trọng!

  Nguồn: Bệnh viện Trưng Vương

  Chia sẻ