266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

  Lịch Bác sĩ tham gia Khám bệnh tại Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Trưng Vương từ ngày 27/06/2022 đến ngày 03/07/2022

  25/06/2022, 7:00

  LỊCH BÁC SĨ THAM GIA KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH - BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG

  Từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 2022

  TÊN PHÒNG KHÁM

   

  Thứ hai

  Thứ ba

  Thứ tư

  Thứ 5

  Thứ 6

  Ngày 27.6

  Ngày 28.6

  Ngày 29.6

  Ngày 30.6

  Ngày 1.7

  Bỏng - Thẩm mỹ 
  (Phòng 16)-
  (Phòng 04)

  BS khám chính (sáng)

  BS Hoàng Văn Ngọc

  BS Phạm Minh Quí

  BS Ngô Phạm Gia Huy

  Ths.Bs Đinh Phương Đông

  Ths.Bs Nguyễn Xuân Thiện

  BS khám chính (chiều)

  BS Hoàng Văn Ngọc

  BS Phạm Minh Quí

  BS Ngô Phạm Gia Huy

  Ths.Bs Đinh Phương Đông

  Ths.Bs Nguyễn Xuân Thiện

  CTCH (PHÒNG 4)

  BS khám chính (sáng)

  BS CKII Nguyễn Bảo Quốc

  BS CKI Nguyễn Văn Thắng

  BS CKII Nguyễn Văn Phước

  BS CKI Nguyễn Quốc Hùng

  BS CKI Nguyễn Tấn Khai

  BS khám chính (chiều)

  BS CKI Nguyễn Tấn Khai

  BS CKI Nguyễn Văn Thắng

  BS CKI Đinh Đắc Phú

  BS CKI Nguyễn Quốc Hùng

  BS CKI Nguyễn Tấn Khai

  CTCH (Phòng 16)

  BS khám chính (sáng)

  BS CKII Nguyễn Bảo Quốc

  BS CKI Nguyễn Văn Thắng

  BS CKII Nguyễn Văn Phước

  BS CKI Nguyễn Quốc Hùng

  BS CKI Nguyễn Tấn Khai

  BS khám chính (chiều)

  BS CKI Nguyễn Tấn Khai

  BS CKI Nguyễn Văn Thắng

  BS CKI Đinh Đắc Phú

  BS CKI Nguyễn Quốc Hùng

  BS CKI Nguyễn Tấn Khai

  Mắt (Phòng 8)

  BS khám chính (sáng)

  BS Lê Hồng Hà

  BS CKII Trần Thị Bích Sơn

  BS Dương Trân Cát Tường

  BS Cao Ngọc Diệm

  BS CKII Phan Thị Hoàng Trang

  BS khám chính (chiều)

  BS Cao Ngọc Diệm

  BS CKII Phan Thị Hoàng Trang

  BS Lê Hồng Hà

  BS CKII Dương Trân Cát Tường

  BS CKII Trần Thị Bích Sơn

  Ngoại LN-MM -TK (Phòng 17)

  BS khám chính (sáng)

  Bs Nguyễn Tú Khải

  Bs.CKII Nguyễn Hiền Nhân

  Bs.CKI. Nguyễn Tài Tuấn

  Bs.CKI. Lê Khánh Hoàng

  Bs.CKII. Phạm Ngọc Anh

  BS khám chính (chiều)

  Bs Nguyễn Tú Khải

  Bs.CKII Nguyễn Hiền Nhân

  Bs.CKI. Nguyễn Tài Tuấn

  Bs.CKI. Lê Khánh Hoàng

  Bs.CKII. Phạm Ngọc Anh

  Ngoại LN-MM- TK (Phòng PKYC SỐ 5)

  BS khám chính (sáng)

  Bs Nguyễn Trần Thanh Tâm

  Ths.Bs Lương Thái Thiện Tâm

  Bs.CKI. Ngô Tấn Minh Mẫn

  Bs Kim Thành Tài

  Bs.CKI. Nguyễn Thành Nhơn

  BS khám chính (chiều)

  Bs Nguyễn Trần Thanh Tâm

  Ths.Bs Lương Thái Thiện Tâm

  Bs.CKI. Ngô Tấn Minh Mẫn

  Bs Kim Thành Tài

  Bs.CKI. Nguyễn Thành Nhơn

  Ngoại Thận-Tiết niệu (Phòng 17B) -
   (Phòng 05N)

  BS khám chính (sáng)

  BS Nguyễn Hữu Duy

  BS Hoàng Như Lộc

  BS Nguyễn Hữu Duy

  BS Hoàng Như Lộc

  BS Lưu Quang Việt

  BS khám chính (chiều)

  BS Hoàng Như Lộc

  BS Lưu Quang Việt

  BS Nguyễn Hữu Duy

  BS Hoàng Như Lộc

  BS Lưu Quang Việt

  Ngoại tổng hợp
  (Phòng 18)

  BS khám chính (sáng)

  BS Trịnh Du Dương

  BS Võ Duy Hải

  BS Huỳnh Đỗ Uy Nhân

  ThS.BS Nguyễn Tuấn Ngọc

  BS Huỳnh Đỗ Uy Nhân

  BS khám chính (chiều)

  BS Trịnh Du Dương

  BS Võ Duy Hải

  BS Huỳnh Đỗ Uy Nhân

  ThS.BS Nguyễn Tuấn Ngọc

  BS Huỳnh Đỗ Uy Nhân

  Ngoại tổng hợp
  (Phòng 04)

  BS khám chính(sáng)

  Th.BS Trần Vũ Hiếu

  BS.CKII Đoàn Văn Trân

  ThS.BS Võ Đại Dũng

  BS.CKII Võ Đức Tâm

  BSCKII. Võ Ngọc Phương

  BS khám chính (chiều)

  Th.BS Trần Vũ Hiếu

  BS.CKII Đoàn Văn Trân

  ThS.BS Võ Đại Dũng

  BS.CKII Võ Đức Tâm

  BSCKII. Võ Ngọc Phương

  Tai mũi họng
   (Phòng 9)

  BS khám chính (sáng)

  ThSBS. Dương Minh Hoàng

  BSCKII Nguyễn Khánh Nho

  BSCKII Nguyễn Văn Hùng

  Ths.Bs Ngô Long Khoa

  BSCKI. Thái Hoàng Hạnh Nhung

  BS khám chính (chiều)

  ThSBS. Dương Minh Hoàng

  BSCKII Nguyễn Khánh Nho

  BSCKII Nguyễn Văn Hùng

  Ths.Bs Ngô Long Khoa

  BSCKI. Thái Hoàng Hạnh Nhung

  Nội Tiêu hóa
  (Phòng 24)

  BS khám chính (sáng)

  BS Huỳnh Thị Nhị Hoa

  BS Văn Nhật Minh

  BSCKI Phạm Thị Hoàng Liên

  BSCKI Nguyễn Tâm Niệm

  BS CKI Nguyễn Văn Trung

  BS khám chính (chiều)

  BS Huỳnh Thị Nhị Hoa

  BS Văn Nhật Minh

  BSCKI Phạm Thị Hoàng Liên

  BSCKI Nguyễn Tâm Niệm

  BS CKI Nguyễn Văn Trung

  PKYC Nội Tiêu hóa (Phòng 6)

  BS khám chính (sáng)

  BS CKI Nguyễn Văn Trung

  BS Văn Nhật Minh

  BS Huỳnh Thị Nhị Hoa

  BS Nguyễn Tâm Niệm

  BSCKI Phạm Thị Hoàng Liên

  BS khám chính (chiều)

  BS CKI Nguyễn Văn Trung

  BS Văn Nhật Minh

  BS Huỳnh Thị Nhị Hoa

  BS Nguyễn Tâm Niệm

  BSCKI Phạm Thị Hoàng Liên

  Thần kinh
  (Phòng 25)

  BS khám chính (sáng)

  BS.Ngô Bảo Tâm

  BS.Ngô Bảo Tâm

  BS.Ngô Bảo Tâm

  BS.Ngô Bảo Tâm

  BS.Ngô Bảo Tâm

  BS khám chính (chiều)

  BS.CKI.Huỳnh Thị Kiều Hạnh

  BS.CKI.Vương Quang Minh

  BS.CKI.Nguyễn Khuy Thiên

  BS..Nguyễn Đình Quang

  BS.CKI.Nguyễn Bảo Phú

  PKYC Khoa Thần Kinh  
   (Phòng 6)

  BS khám chính (sáng)

  BS.CKI.Nguyễn Khuy Thiên

  BS..Nguyễn Đình Quang

  BS.CKI.Nguyễn Bảo Phú

  BS.CKI.Huỳnh Thị Kiều Hạnh

  BS.CKI.Vương Quang Minh

  BS khám chính (chiều)

  BS.CKI.Nguyễn Khuy Thiên

  BS..Nguyễn Đình Quang

  BS.CKI.Nguyễn Bảo Phú

  BS.CKI.Huỳnh Thị Kiều Hạnh

  BS.CKI.Vương Quang Minh

  DV Phòng 2.4

  BS khám chính (sáng)

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS khám chính (chiều)

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  Tim mạch 
  (Phòng 20)

  BS khám chính (sáng)

  BS Trương Hoài Nguyên Thảo

  BS Trương Hoài Nguyên Thảo

  BS Trương Hoài Nguyên Thảo

  BS Trương Hoài Nguyên Thảo

  BS Trương Hoài Nguyên Thảo

  BS khám chính (chiều)

  BS Trương Hoài Nguyên Thảo

  BS Trương Hoài Nguyên Thảo

  BS Trương Hoài Nguyên Thảo

  BS Trương Hoài Nguyên Thảo

  BS Trương Hoài Nguyên Thảo

  Tim mạch 
  (Phòng 21)

  BS khám chính (sáng)

  BS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

  BS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

  BS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

  BS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

  BS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

  BS khám chính (chiều)

  BS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

  BS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

  BS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

  BS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

  BS. Nguyễn Thị Ngọc Hương

  PKYC 
  Tim mạch  
  (DV Phòng 2.6)

  BS khám chính (sáng)

  BSCKII. Trần Thanh Tuấn

  BSCKI. Trần Hữu Tuân

  BS.CKII. Nguyễn Thiên Hào

  BS. Lê Hồng Phúc

  BSCKI. Trịnh Thị Thanh Ngân

  BS khám chính (chiều)

       

  KHOA
  Thận-TNT
  (Phòng 24B)

  BS khám chính (sáng)

  BS CKI Phạm Thị Như Ngọc

  BS Từ Nguyên Vũ

  BS CKI Võ Ngọc Tình

  BS CKI Phạm Thị Như Ngọc

  BS CKI Phạm Duy Tiến

  BS khám chính (chiều)

  BS CKI Phạm Thị Như Ngọc

  BS Từ Nguyên Vũ

  BS CKI Võ Ngọc Tình

  BS CKI Phạm Thị Như Ngọc

  BS CKI Phạm Duy Tiến

  NỘI TIẾT 
  ( PHÒNG 23)

  BS khám chính (sáng)

  BS Vũ Nguyễn Hiền Khanh

  BS Cao Thị Minh

  BS CKI Nguyễn Thanh Hải

  BS Nguyễn Thị Thu Vân

  BSCKI Nguyễn Ngọc Thuận

  BS khám chính (chiều)

  BS Nguyễn Lê Trúc Giang

  BS Vũ Nguyễn Hiền Khanh

  BS Cao Thị Minh

  BS Nguyễn Ngọc Thuận

  BS CKI Nguyễn Thị Thu Vân

  PKYC NỘI TIẾT 
  (PHÒNG 2.2)

  BS khám chính (sáng)

  BS CKI Nguyễn Thanh Hải

  BS CKI Nguyễn Thị Thu Vân

  BS CKI Nguyễn Thị Thu Vân

  BS CKI Phạm Hoàng Vũ

  BS Cao Thị Minh

  BS khám chính (chiều)

  BS CKI Nguyễn Thanh Hải

  BS CKI Nguyễn Thị Thu Vân

  BS CKI Nguyễn Thị Thu Vân

  BS CKI Phạm Hoàng Vũ

  BS Cao Thị Minh

  Khám dự trù >65 bệnh

  BS Cao Thị Minh

  BS Nguyễn Ngọc Thuận

  BS Nguyễn Lê Trúc Giang

  BS Vũ Nguyễn Hiền Khanh

  BS CKI Phạm Hoàng Vũ

  Nội tổng quát 
  (Phòng 19) -  
  Khoa khám bệnh

  BS khám chính (sáng)

  BSCK1 Võ Thị Vân

  BSCK1 Phạm Thị Lan Thanh

  BSCK1 Võ Thị Vân

  BSCK1 Phạm Thị Lan Thanh

  BSCK1 Võ Thị Vân

  BS khám chính (chiều)

  BSCK1 Phạm Thị Lan Thanh

  BSCK1 Võ Thị Vân

  BSCK1 Phạm Thị Lan Thanh

  BSCK1 Võ Thị Vân

  BSCK1 Phạm Thị Lan Thanh

  Khoa HÔ HẤP 
  (phòng 26)

  BS khám chính (sáng)

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS khám chính (chiều)

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.CKI. Lê Như Thụy Khanh

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.CKI. Lê Như Thụy Khanh

  PKYC Khoa HÔ HẤP 
  (Phòng 30)

  BS khám chính (sáng)

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS khám chính (chiều)

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.CKI. Lê Như Thụy Khanh

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.CKI. Lê Như Thụy Khanh

  Nhiễm
  (Phòng 27)

  BS khám chính (sáng)

  Bs.Trương Trung Nguyên

  Ths.Bs   Bùi Thái Sơn

  Bs.Lê Lam Hiền

  Bs Ck I. Đinh Thị Kiều Lam

  Bs. Dương Hoàng Khanh

  BS khám chính (chiều)

  Bs.Trương Trung Nguyên

  Ths.Bs   Bùi Thái Sơn

  Bs.Lê Lam Hiền

  Bs Ck I. Đinh Thị Kiều Lam

  Bs. Dương Hoàng Khanh

  PKYC Chọn BS Nhiễm 
  (Phòng 31)

  BS khám chính (sáng)

  Bs.Trương Trung Nguyên

  Ths.Bs   Bùi Thái Sơn

  Bs.Lê Lam Hiền

  Bs Ck I. Đinh Thị Kiều Lam

  Bs. Dương Hoàng Khanh

  BS khám chính (chiều)

  Bs.Trương Trung Nguyên

  Ths.Bs   Bùi Thái Sơn

  Bs.Lê Lam Hiền

  Bs Ck I. Đinh Thị Kiều Lam

  Bs. Dương Hoàng Khanh

  Khoa ĐTTYC 
  Khám Tim mạch 
  (Phòng 28)

  BS khám chính (sáng)

  THS BS Bùi Thanh Hiền

  BS.Cao Thị Bích Ngân.

  BS Võ Đình Luyện

  THS BS Võ Ngọc Huy

  BS CKI Nguyễn Thị Bạch Tuyết

  BS khám chính (chiều)

  BS.Cao Thị Bích Ngân.

  BS CKI Nguyễn Thị Bạch Tuyết

  THS BS Võ Ngọc Huy

  BS Võ Đình Luyện

  THS BS Bùi Thanh Hiền

  Khoa ĐTTYC - PKYC (DV Phòng 2.3)

  BS khám chính (sáng)

  BS CKI Nguyễn Thị Bạch Tuyết

  THS BS Bùi Thanh Hiền

  THS BS Võ Ngọc Huy

  BS.Cao Thị Bích Ngân.

  BS Võ Đình Luyện

  BS khám chính (chiều)

  THS BS Võ Ngọc Huy

  BS.Cao Thị Bích Ngân.

  BS Nguyễn Vũ Mai Tâm

  BS CKI Nguyễn Thị Bạch Tuyết

  BS Võ Đình Luyện

  Sản
   (phòng 13-14)

  BS khám chính (sáng)

  Bs Nguyễn Thị Hồng

  Bs Nguyễn Thị Hồng

  Bs Nguyễn Thị Hồng

  Bs Nguyễn Thị Hồng

  Bs Nguyễn Thị Hồng

  BS khám chính (chiều)

  Bs Nguyễn Thị Hồng

  Bs Nguyễn Thị Hồng

  Bs Nguyễn Thị Hồng

  Bs Nguyễn Thị Hồng

  Bs Nguyễn Thị Hồng

  File lịch bác sĩ tham gia khám bệnh tại Khoa Khám bệnh từ ngày 27/06/2022 đến ngày 03/07/2022

  https://upload-cms.medpro.com.vn/trungvuong/userfiles/files/L%E1%BB%8Bch%20kh%C3%A1m%20b%C3%A1c%20s%C4%A9/L%E1%BB%8Bch%20b%C3%A1c%20s%C4%A9%20tham%20gia%20kh%C3%A1m%20b%E1%BB%87nh%20t%E1%BA%A1i%20khoa%20Kh%C3%A1m%20b%E1%BB%87nh%20-%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Tr%C6%B0ng%20V%C6%B0%C6%A1ng%20t%E1%BB%AB%20ng%C3%A0y%2027%20th%C3%A1ng%206%20%C4%91%E1%BA%BFn%20ng%C3%A0y%203%20th%C3%A1ng%207.pdf

  Tạm thời, Bệnh viện không nhận khám bệnh ngoài giờ.

  Bệnh viện xin thông báo đến quý bệnh nhân và thân nhân người bệnh được biết, trong quá trình khám chữa bệnh kính mong quý bệnh nhân và thân nhân người bệnh phối hợp với nhân viên y tế bệnh viện trong việc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình, nhân viên y tế, bệnh viện và cộng đồng.

  Để thuận tiện và tránh tập trung đông người trong việc đăng ký khám quý bệnh nhân có thể đặt số qua tổng đài: 1900757555 hoặc đặt khám online qua ứng dụng “BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG” (CH Play/App Store)    

  Website: https://trungvuonghcm.medpro.com.vn/

  Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: (028)54484949 hoặc vui lòng nhắn tin đến Fanpage Bệnh viện Trưng Vương. 

  →Bệnh viện Trưng Vương tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 (Nhắc lại mũi 2)

  Các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 trong tuần:

  • Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00
  • Buổi chiều: Từ 13h30 phút đến 15h30 phút

  Địa điểm: Khoa Khám bệnh 266 Lý Thường Kiệt, phường 14 quận 10 

  • Đăng ký tại Quầy tiếp nhận
  • Khám sàng lọc, tiêm, theo dõi sau tiêm tại Buồng số 11

  Đối tượng tiêm: 

  • Người từ tuổi 50 trở lên
  • Cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp
  • Người từ 18 tuổi trở lên: có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm có nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19; giáo viên, công chức, người lao động đang làm việc tại các sở, ban, ngành Thành phố, công ty, doanh nghiệp.

  Giấy tờ cần thiết khi đi tiêm: 

  • CCCD/CMND hoặc hộ chiếu (còn thời hạn sự dung)
  • Thông tin mũi tiêm trước đó: phiếu xác nhận các mũi tiêm hoặc điện thoại có App để tra cứu mũi tiêm
  • Thông tin nhiễm Covid-19: Giấy chứng nhận F0/ giấy hoàn thành cách ly (nếu đã nhiễm Covid-19)
  • Thông tin bệnh lý (nếu có): toa thuốc, sổ khám bệnh đã hoặc đang điều trị

  Điều kiện tiêm mũi 4: 

  • Ít nhất 4 tháng sau khi tiêm mũi 3
  • Người mắc COVID-19 hoãn tiêm 3 tháng sau khi mắc

  VẮC XIN PHÒNG COVID-19: "Tiêm chủng đúng lịch duy trì miễn dịch"

  Trân trọng!

  Chia sẻ