266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

  Nỗ lực dành lại sự sống từ tay "tử thần Covid-19"

  26/07/2021, 8:00

  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 1
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 2
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 3
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 4
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 5
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 6
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 7
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 8
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 9
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 10

   

  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 11
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 12
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 13
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 14
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 15
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 16
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 17
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 18
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 19
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 20
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 21
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 22
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 23
  Nỗ lực giành lại sự sống từ tay “tử thần covid-19” ảnh 24

  Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng ONLINE

  Chia sẻ