266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

    Quyết định: Về việc ban hành Quy chế, nội quy phỏng vấn Kỳ Xét tuyển viên chức năm 2022

    29/11/2022, 7:00

    Nguồn: Bệnh viện Trưng Vương

    Chia sẻ