266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

  SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT CHỦ ĐỀ “LỰA CHỌN BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT HỘI CHỨNG TĂNG UREA HUYẾT CẤP TÍNH”

  22/02/2024, 7:00

         Vào lúc 10 giờ ngày 21/02/2024, Bệnh viện Trưng Vương tổ chức buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật với chủ đề “Lựa chọn biện pháp kiểm soát hội chứng tăng Urea huyết cấp tính” do ThS.BS. CKII Nguyễn Trần Quốc Việt – Khoa Thận-Thận nhân tạo, Bệnh viện Trưng Vương trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật có sự tham dự của:

  • TS BS Lê Điền Nhi - Cố vấn Bệnh viện Trưng Vương
  • BS.CKII Huỳnh Ngọc Hớn – Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương
  • TS.BS Lê Nguyễn Quyền – Phó Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương
  • Trưởng, phó các Khoa/Phòng Bệnh viện Trưng Vương và các y bác sĩ của bệnh viện

  Báo cáo viên ThS.BS. CKII Nguyễn Trần Quốc Việt – Khoa Thận-Thận nhân tạo, Bệnh viện Trưng Vương

  TS.BS Lê Điền Nhi - Cố vấn Bệnh viện Trưng Vương
  BS.CKII Huỳnh Ngọc Hớn – Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương
  ThS.BS.CKII Phan Thanh Hằng – Trưởng Khoa Thận-Thận nhân tạo, Bệnh viện Trưng Vương
  ThS.BS. CKII Nguyễn Trần Quốc Việt – Khoa Thận-Thận nhân tạo, Bệnh viện Trưng Vương
  chia sẻ trong phần thảo luận của buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật chủ đề “Lựa chọn biện pháp kiểm soát hội chứng tăng Urea huyết cấp tính”

  Các bác sĩ tham dự buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật với chủ đề “Lựa chọn biện pháp kiểm soát hội chứng tăng Urea huyết cấp tính”

  Thu Lê

  Chia sẻ