266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

  SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT CHỦ ĐỀ “THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN NGOẠI KHOA” VÀ “HƯỚNG DẪN DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN NGOẠI KHOA”

  06/06/2024, 7:00

         Vào lúc 10 giờ ngày 5 tháng 6 năm 2024, Bệnh viện Trưng Vương tổ chức buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật với các chủ đề: “Thực trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân ngoại khoa” do BS.CKI Lương Thị Liên Chi – Phó trưởng khoa Dinh Dưỡng báo cáo và “Hướng dẫn dinh dưỡng cho bệnh nhân ngoại khoa” do BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Khoa Dinh Dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Dược báo cáo. Buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật có sự tham dự của:

  • TS BS Lê Điền Nhi - Cố vấn Bệnh viện Trưng Vương
  • TS.BS. Lê Nguyễn Quyền – Phó Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương
  • Trưởng, phó các Khoa/Phòng Bệnh viện Trưng Vương và các y bác sĩ của bệnh viện

  Báo cáo viên BS.CKI Lương Thị Liên Chi – Phó trưởng khoa Dinh Dưỡng báo cáo chủ đề:
  “Thực trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân ngoại khoa”

  Báo cáo viên BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Khoa Dinh Dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Dược báo cáo chủ đề: “Hướng dẫn dinh dưỡng cho bệnh nhân ngoại khoa”

  TS.BS Lê Điền Nhi - Cố vấn Bệnh viện Trưng Vương
  TS.BS Lê Nguyễn Quyền – Phó Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương
  BS.CKI Lương Thị Liên Chi – Phó trưởng khoa Dinh Dưỡng, Bệnh viện Trưng Vương
  BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Khoa Dinh Dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Dược 
  chia sẻ trong phần thảo luận của buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật chủ đề:
  “Thực trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân ngoại khoa” “Hướng dẫn dinh dưỡng cho bệnh nhân ngoại khoa”

  Các bác sĩ tham dự buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật chủ đề “Thực trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân ngoại khoa” “Hướng dẫn dinh dưỡng cho bệnh nhân ngoại khoa”

  Thu Lê

  Chia sẻ