266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

  23 chỉ số đánh giá hiệu quả của một hệ thống y tế

  19/11/2020, 4:04

  Với chuyên đề về tiếp cận chăm sóc y tế, Tạp chí EuroHealth của TCYTTG khu vực Châu Âu (2017) đã giới thiệu các chỉ số đánh giá hiệu quả của hệ thống y tế các nước khu vực Châu Âu.

  Có rất nhiều chỉ số để đánh giá hiệu quả của một hệ thống y tế. Các chỉ số phản ánh các lĩnh vực khác nhau khi đánh giá một hệ thống y tế của một nước, bao gồm: tình trạng sức khoẻ, khả năng tiếp cận, chỉ số sức khoẻ, chất lượng chăm sóc, hiệu năng, công bình. Dưới đây là 23 chỉ số được nhiều nước Châu Âu thường sử dụng, thứ tự các chỉ số được xếp theo ưu tiên từ trên xuống:

  Nguồn: SỞ Y TẾ TP.HCM

  Chia sẻ