266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

    Bệnh viện Trưng Vương: Hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh Thế giới 17/9/2022

    14/09/2022, 7:00

    Nguồn nội dung: Bộ Y tế

    Thực hiện: Trọng Hậu - Phòng Công tác xã hội

    Chia sẻ