266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

  Ngày Hen thế giới năm 2022: Thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc bệnh hen suyễn

  05/05/2022, 7:00

  Hiện nay, trong chăm sóc bệnh hen suyễn vẫn còn tồn tại một số khoảng cách cần được can thiệp. Qua đó giảm bớt những tổn thất có thể ngăn ngừa được và các chi phí phát sinh do điều trị bệnh hen suyễn không được kiểm soát gây ra. Nhân Ngày hen toàn cầu (ngày 03/5/2022) với chủ đề "Thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc bệnh hen suyễn"  đã đặt ra những thách thức cho cộng đồng quốc tế về bệnh hô hấp làm việc cùng với đồng nghiệp, bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để xác định và thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc bệnh hen suyễn. Đồng thời giúp thực hiện và chia sẻ các giải pháp sáng tạo tại địa phương và trên toàn cầu.

  Những khoảng cách hiện tại trong chăm sóc bệnh hen suyễn cần được thu hẹp bao gồm:

  + Tiếp cận bình đẳng với chẩn đoán và điều trị (y học)

  + Sự chăm sóc giữa các nhóm tuổi, dân tộc và kinh tế xã hội khác nhau

  + Giữa các cộng đồng, quốc gia giàu và nghèo;

  + Trong giao tiếp và chăm sóc giữa chăm sóc cơ bản/ chăm sóc cấp 2 / chăm sóc cấp 3

  + Trong giao tiếp và giáo dục được cung cấp cho những người mắc bệnh hen suyễn, (so với chất lượng của các kế hoạch chăm sóc bệnh hen suyễn)

  + Kiến thức về bệnh hen suyễn và nhận thức về bệnh hen suyễn giữa các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

  + Ưu tiên giữa bệnh hen suyễn và các bệnh dài hạn khác

  + Giữa việc kê đơn thuốc hít, theo dõi sự tuân thủ và khả năng sử dụng các thiết bị này;

  + Tồn tại trong nhận thức và hiểu biết của công chúng (những người không mắc bệnh hen suyễn) và chuyên gia chăm sóc sức khỏe rằng hen suyễn là một bệnh mãn tính (không cấp tính).

  + Giữa bằng chứng khoa học và thực tế cung cấp dịch vụ chăm sóc người bị bệnh hen suyễn.

  Nguồn nội dung: HCDC - Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh

  Thiết kế: Trọng Hậu

  Chia sẻ