266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

  Ngày Hội chứng Down thế giới năm 2023: Hãy làm cùng chúng tôi chứ không chỉ là cho chúng tôi

  21/03/2023, 7:00

  Bình thường, một đứa trẻ sẽ được sinh ra với 46 nhiễm sắc thể. Tuy nhiên, ở trẻ mắc hội chứng Down, trẻ sẽ có 47 nhiễm sắc thể, thừa một nhiễm sắc thể số 21. Như vậy, bình thường nhiễm sắc thể 21 có 1 cặp, ở hội chứng Down thì nhiễm sắc thể 21 có tới 3.

  Tại Hoa Kỳ, mỗi năm có khoảng 6.000 trẻ sinh ra mắc hội chứng Down hay cứ 700 trẻ thì có 1 trẻ mắc hội chứng Down. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, một yếu tố làm tăng nguy cơ sinh con mắc hội chứng Down là tuổi của người mẹ. Phụ nữ mang thai từ 35 tuổi trở lên có nhiều khả năng sinh con mắc hội chứng Down hơn so với những phụ nữ mang thai ở độ tuổi trẻ hơn.

  Chủ đề của Ngày Hội chứng Down thế giới năm nay là “Hãy làm cùng chúng tôi chứ không phải cho chúng tôi”. Thông điệp này là chìa khóa cho cách tiếp cận người khuyết tật dựa trên quyền con người. Những người mắc hội chứng Down hay bị coi là đối tượng của từ thiện, đáng được thương hại và dựa vào người khác để được hỗ trợ. Thường thì những người ủng hộ họ làm mọi việc “Cho” người mắc Hội chứng này chứ không phải “Cùng” sát cánh với họ. Do đó, tất cả mọi người cần cam kết tham gia cùng các tổ chức đại diện cho những người mắc hội chứng Down trong mọi quyết định và làm việc “Cùng” họ chứ không chỉ “Cho” họ.

  Thực hiện: Trọng Hậu

  Nguồn nội dung: HCDC - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh

  Chia sẻ