266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

    Những thay đổi về định nghĩa F0, F1

    20/04/2022, 7:00

    Theo công văn số 1909/BYT-DP, định nghĩa về ca bệnh xác định (F0) và tiếp xúc gần (F1) đã được thay đổi cho phù hợp với tình hình mới.

    Nguồn: HCDC - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh

    Chia sẻ