266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

  Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

  13/10/2021, 8:00

  Ngày 11/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Nghị quyết được ban hành nhằm thực hiện mục tiêu hạn chế thấp nhất ca nhiễm, ca chuyển nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021.

  Theo Nghị quyết, mức độ dịch bệnh COVID-19 được phân thành 4 cấp gồm cấp 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới) - màu xanh; cấp 2 (nguy cơ trung bình) - màu vàng; cấp 3 (nguy cơ cao) - màu cam; cấp 4 (nguy cơ rất cao) - màu đỏ.

  Tải file PDF tại đây!

  Nguồn  - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh

  Chia sẻ