266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

    Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 (15/4/2022-15/5/2022) “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”

    15/04/2022, 7:00

    Chủ đề Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 (15/4/2022 - 15/5/2022) “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”

    Nguồn: Cục ATTP - Bộ Y tế

    Chia sẻ